Lawrencium

103
Lr
Ryhmä
Ei saatavilla
Jakso
7
Lohko
d
Protonia
Elektronit
Neutronia
103
103
159
Yleiset ominaisuudet
Järjestysluku
103
Atomipaino
[262]
Massaluku
262
Luokka
Aktinoidit
Väri
Ei saatavilla
Radioaktiivisuus
Kyllä
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Kiderakenne
Ei saatavilla
Historia
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Elektroneja elektronikuorilla
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Orbitaalirakenne
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Fyysiset ominaisuudet
Olomuoto
Kiinteä
Tiheys
-
Sulamispiste
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Kiehumispiste
-
Sulamislämpö
Ei saatavilla
Höyrystymislämpö
Ei saatavilla
Ominaislämpökapasiteetti
-
Esiintyvyys maankuoressa
Ei saatavilla
Esiintyvyys maailmankaikkeudessa
Ei saatavilla
Illustration
Kuvalähteet: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS-numero
22537-19-5
PubChem CID-numero
Ei saatavilla
Atomiominaisuudet
Atomisäde
-
Kovalenttisäde
-
Elektronegatiivisuus
1,3 (Paulingin asteikko)
Ionisoitumispotentiaali
4,9 eV
Moolitilavuus
-
Lämmönjohtavuus
0,1 W/cm·K
Hapetusluvut
3
Käyttö
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Isotooppi
Vakaat isotoopit
-
Epävakaat isotoopit
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr