Fluori

9
F
Ryhmä
17
Jakso
2
Lohko
p
Protonia
Elektronit
Neutronia
9
9
10
Yleiset ominaisuudet
Järjestysluku
9
Atomipaino
18,9984032
Massaluku
19
Luokka
Halogeenit
Väri
Väritön
Radioaktiivisuus
Ei
From the Latin and French fluere, flow or flux
Kiderakenne
Päätepintakeskinen monokliininen
Historia
In 1529, Georigius Agricola described the use of fluorspar as a flux.

In 1670 Heinrich Schwandhard found that glass was etched when exposed to fluorspar treated with acid.

In 1810, French scientist Andre-Marie Ampere proposed that fluoric acid was a compound of hydrogen with a new element.

The element was finally isolated in 1886 by Henri Moissan.
Elektroneja elektronikuorilla
2, 7
Orbitaalirakenne
[He] 2s2 2p5
F
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
Fyysiset ominaisuudet
Olomuoto
Kaasu
Tiheys
0,001696 g/cm3
Sulamispiste
53,53 K | -219,62 °C | -363,32 °F
Kiehumispiste
85,03 K | -188,12 °C | -306,62 °F
Sulamislämpö
0,26 kJ/mol
Höyrystymislämpö
3,27 kJ/mol
Ominaislämpökapasiteetti
0,824 J/g·K
Esiintyvyys maankuoressa
0,054%
Esiintyvyys maailmankaikkeudessa
0,00004%
Fluorine
Kuvalähteet: Images-of-elements
Fluorine gas, but only as photomontage, because fluorine reacts even with glass
CAS-numero
7782-41-4
PubChem CID-numero
24524
Atomiominaisuudet
Atomisäde
42 pm
Kovalenttisäde
64 pm
Elektronegatiivisuus
3,98 (Paulingin asteikko)
Ionisoitumispotentiaali
17,4228 eV
Moolitilavuus
17,1 cm3/mol
Lämmönjohtavuus
0,000279 W/cm·K
Hapetusluvut
-1
Käyttö
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.
Fluorine is highly toxic and corrosive
Isotooppi
Vakaat isotoopit
19F
Epävakaat isotoopit
14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F